Chọn thiết bị để cài đặt VMonkey

VMonkey trên thiết bị của Apple

Tải và cài đặt VMonkey trên các máy iPhone, iPad, iPod của Apple


iOS

VMonkey trên thiết bị Android

Tải và cài đặt Monkey Junior trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android như máy Samsung, Sony, HTC, LG…


Android

VMonkey trên máy tính để bàn, máy tính xách tay

Tải và cài đặt VMonkey trên máy tính để bàn, máy tính xách tay (laptop, desktop) chạy Win 7 trở lên (Beta version)

Bước 1: Tải bản cài đặt tại

Bước 2: Mở file cài đặt chọn Next -> Next -> Install

Bước 3: Chờ cài đặt và Finish để hoàn tất cài đặt VMonkey về máy tính của bạn.


Desktop / Laptop chạy Windows

VMonkey trên máy Mac OS

Tải và cài đặt VMonkey trên máy Mac OS


Mac OS